PAKUTAVAD TEENUSED:
 
1. MÕÕDISTAMINE

*Topo-geodeetilised mõõdistamised ehk geoalused ehitiste projektide koostamiseks
*Topo-geodeetilised mõõdistamised detailplaneeringute alusplaanide koostamiseks
*Teostusjooniste koostamine (kõik tehnovõrgud)
*Tehnovõrkude ehituseelne mahamärkimine
*Ehitiste mahamärkimine - ehitiste telgede märkimine, kõrgusmärkide ja
reeperite paigaldamine, erinevad kontrollmõõdistamised, mahtude arvutus, muud märkimistööd.
*Ehitusgeodeesia
*Hoonete sise- ja välismõõdistamine
*Konsultatsioonid ja asjaajamine

2. PROJEKTEERIMINE

*Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine
*Detailplaneeringute tehnovõrkude osa projekteerimine
*Hoonete lammutusprojektide koostamine

Kontakt:
A Geo OÜ
ageo@hot.ee
52 88 889
 

Kõik õigused reserveeritud © A Geo OÜ webmaster